Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Aukce Aukce ateliéru 2kk, Praha - Střížkov

Do začátku aukce zbývá:

Vyvolávací cena:
3 550 000 Kč

Pravidla aukce

Rezervační smlouva

Zobrazit smlouvu

Videoprohlídka

Popis nemovitosti

 

Prodej exkluzivního ateliéru 2+kk

Nabízíme k prodeji exkluzivní ateliér 2+kk po kompletní rekonstrukci

Celková plocha: 43 m²

V bytovém domě, kde naleznete:

Byt se vyznačuje světlými místnostmi, které nejsou průchozí a disponují moderně řešenou koupelnou. Ta oslní LED osvětlením a velkoformátovými obklady. Nechybí ani praktický sprchový kout s možností připojení pračky a sušičky.

Umístění ateliéru je ideální pro ty, kteří hledají spojení pohodlí městského života s okamžitou dostupností všeho potřebného - ať už jde o obchody, služby, restaurace, či možnosti trávení volného času v přírodě.

Tento ateliér je také vynikající volbou jako investiční příležitost pro studentské bydlení. Měsíční náklady na provoz bytu, kromě elektřiny a internetu, činí 2.878 KčMOŽNOST TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Neváhejte a přesvědčte se osobně, nabídneme komplexní řešení financování.

PŮDORYS

 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ

Stanovisko k možnosti přihlášení k trvalému pobytu v nebytových jednotkách – ateliérech na adrese Děčínská 552/1, Praha 8 - Střížkov

 

 

Předmětem stanoviska je právní posouzení možnosti přihlášení k trvalému pobytu v nebytových jednotkách vymezených prohlášením vlastníka jako nebytové jednotky – ateliéry – účel užívání: ubytovací jednotka, na adrese Děčínská 552/1, Praha 8 - Střížkov, pro účely splnění požadavků ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění (dále jen jako „Zákon“).

 

 

Zadání:

 

Posouzení možnosti přihlášení k trvalému pobytu pro vlastníky a nájemce nebytových jednotek – ateliérů – účel užívání: ubytovací jednotka, na adrese Děčínská 552/1, Praha 8 – Střížkov.

 

 

Posouzení:

 

Dle § 10 odst. 1 Zákona:

„Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen "objekt").“

 

Přihlášení trvalého pobytu na adrese ubytovací jednotky, pokud se tato ubytovací jednotka nachází v objektu s popisným, evidenčním či orientačním číslem, je tedy možné. Zásadní je tedy doložit účelové určení prostor, tj. že se jedná o ubytovací jednotku.


Pro účelové určení prostor, zda se jedná o ubytovací jednotku nebo nikoliv, je zásadní kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu.

 

Pro stanovení účelového určení prostor (tzn. zda se jedná o byt či jiný prostor vhodný k dočasnému ubytování) hraje zásadní roli kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu, neboť soudy obecně přijímají kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu jako směrodatné. To vyplývá např. z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2271/2004, v jehož rámci dospěl soud k tomuto závěru:

"… Rozhodující pro vymezení souboru místností (místnosti) jako bytu je tedy právní stav založený pravomocným rozhodnutím o povolení užívání stavby dle … stavebního zákona. Bylo-li takto o posouzení otázky, co je bytem, stavebním úřadem rozhodnuto, soud z tohoto rozhodnutí vychází … "

 

Stejný postoj zaujalo i Ministerstvo vnitra České republiky ve svém stanovisku, dle kterého otázka, zda objekt, do něhož se občan přihlásí k trvalému pobytu, splňuje potřebné parametry, vyžaduje individuální posouzení, přičemž vyhodnocení daného případu provádí ohlašovna s případnou součinností příslušného stavebního úřadu, který je znalý věci, všech hledisek a souvislostí.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro posouzení, zda je jednotka určena k ubytování, a tedy zda je možné si v ní nahlásit trvalý pobyt, je zásadní její kolaudační určení.

 

Jak vyplývá z kolaudačního rozhodnutí č.j. 3108/II/77/výst./Se/Vý ze dne 29.8.1977, byl předmětný objekt - stavba dvou 15-ti podlažních objektů na adrese Děčínská 552/1, Praha 8 – Střížkov, zkolaudován jakožto ubytovna o celkové kapacitě 721 lůžek. V roce 1991 byl objekt po dílčích stavebních úpravách zkolaudován jako hotel s tím, že 1 až 14 patro objektu B a 2. až 14 patro objektu A byly vyhrazeny výlučně po ubytování hostů a veškeré pokoje zde nacházející (vyjma jednotek v současné době označených jako jednotky č. 552/261, 552/361, 552/461, 552/561, 552/661, 552/761, 552/861, 552/961, 552/1061, 552/1161, 552/1261, 552/1361, 552/1461 a 552/1501 a 552/1551) byly zkolaudovány jako jeden celek hotel – ubytovací zařízení. Dle podkladů dostupných v archivu příslušného stavebního úřadu byl stav jednotek, tak jak jsou vymezeny v současnosti, naposledy stavebním úřadem potvrzen v rámci dokumentace ke kolaudaci z roku 2015 (kolaudační souhlas spis.zn. MCP8 149308/2015/OV.Pg, č.j. MCP8 166385/2015 ze dne 21.12.2015).

 

Ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí nebyl účel prostor určených k ubytování nikterak měněn. Účel užívání byl rovněž zohledněn v prohlášení vlastníka, kde jsou tyto prostory sloužící k ubytování vymezeny jako nebytové jednotky, způsob využití – ateliér, účel užívání – ubytovací jednotka. Účel užívání – ubytování, je tedy dán.

 

 

Závěr:

 

Nebytové jednotky – ateliéry (s účelem užívání ubytovací jednotka) nacházející se v domě č.p. 552, jež je součástí pozemku parc.č. 7/4, vše k.ú. Střížkov, obec Praha, na adrese Děčínská 552/1, Praha 8 – Střížkov, vyjma jednotek č. 552/261, 552/361, 552/461, 552/561, 552/661, 552/761, 552/861, 552/961, 552/1061, 552/1161, 552/1261, 552/1361, 552/1461 a 552/1501 a 552/1551, splňují předpoklady stanovené Zákonem pro objekt způsobilý být místem trvalého pobytu. Přihlášení k trvalému pobytu na adresu těchto jednotek je tedy možné.

 

 

 

Mgr. Zuzana Hájková, advokát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:           - stanovisko Ministerstva vnitra ČR – březen 2019

VYVOLÁVACÍ CENA

3.550.000,-KČ

Milan Břečka

Jsem je zkušený a stále učící se realiťák razící heslo:

BUĎ MÁŠ VÝSLEDKY NEBO VÝMLUVY. NEMŮŽEŠ MÍT OBOJÍ

 

Jsem týmový hráč, proto se obklopuji týmem lidí, kteří jsou zaměřeni na spokojenost klienta a kvalitně odvedenou práci. 


Milan Břečka

Kontaktní formulář