Přinášíme vám další ukázky z praxe, kdy nám homestaging výrazně usnadnil práci při prodeji nemovitosti. Díky němu si kupující lépe představili potenciál jednotlivých nemovitostí a rychleji se byli schopni rozhodnout, zda koupí.