Daň z příjmu z prodeje družstevního bytu

Daň z příjmu z prodeje družstevního bytu

Prodej družstevního bytu v roce 2024:

U fyzických osob je sazba 15 % nebo 23 % z prodejní ceny po odečtení výdajů. Díky konsolidačnímu balíčku se však v roce 2024 změnila výše násobku hrubé mzdy. Nyní se počítá sazba daně z 36 násobků hrubé mzdy, což odpovídá částce 1.582.812 Kč ročně.

Příklad z praxe:

 

Základ daně v tomto případě činí:
4 200 000 - 3 500 000 - 5 000 - 300 000 = 395 000 Kč
Z této částky musí manželé odvést 15% daň z příjmu, tedy 59 250 Kč.

Daňový základ a vypočtenou daň následně vykáží v přiznání k dani z příjmu za odpovídající rok a zaplatí příslušnému finančnímu úřadu dle místa trvalého bydliště do 31. 3.

 

Osvobození od daně z příjmu při prodeji družstevního bytu:

1. Vlastnictví družstevního bytu po dobu 5 let
Fyzické osoby jsou osvobozeny od daně z příjmu při prodeji družstevního bytu, pokud jej vlastní minimálně 5 let (dle § 4 Zákona o dani z příjmu).

2. Dědictví družstevního bytu 
V případě, že jste družstevní byt zdědili po přímém příbuzném (rodiči, prarodiči, dítěti) nebo po manželovi/manželce a vlastníte jej méně než 5 let, připočte se Vám k tomu i doba po kterou zůstavitel byt vlastnil. Pokud zůstavitel a vy vlastníte byt dohromady déle než 5 let, jste od daně z příjmu osvobozeni.

3. Použití výnosu z prodeje na koupi či rekontrukci vlastního bydlení

Osvobozeni od daně z příjmu jste i v případě prodeje družstevního bytu a proinvestovní těchto peněz na zajištění vlastního bydlení (dle § 4 Zákona o dani z příjmu).
Příklad:
Pokud jste v červnu 2023 získali z prodeje bytu 7 mil. Kč a v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024 jste stejnou částku využili na řešení svých bytových potřeb, jste osvobozeni od daně z příjmu.

 

 Nezapomeňte na oznamovací povinnost Finančnímu úřadu

Při prodeji jakékoliv nemovitosti za cenu vyšší než 5 miliónů je potřeba danou skutečnost oznámit finančnímu úřadu. A týká se to také prodeje bytu v družstevním vlastnictví. Pokud oznámení nepodáte v řádném termínu, ale ještě bez upomínky od správce daně, bude vám udělena pokuta ve výši 0,1 % z částky příjmu. Při podání až na upozornění je pokuta již ve výši 10 %. A v případě, kdy na výzvy od finančního úřadu stále nereagujete, budete platit již 15 % pokutu.

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC ? PAK MI NAPIŠTE NEBO ZAVOLEJTE 725 293 154 

Milan Břečka
Autor: Milan Břečka

Jsem je zkušený a stále učící se realiťák razící heslo:

BUĎ MÁŠ VÝSLEDKY NEBO VÝMLUVY. NEMŮŽEŠ MÍT OBOJÍ

 

Jsem týmový hráč, proto se obklopuji týmem lidí, kteří jsou zaměřeni na spokojenost klienta a kvalitně odvedenou práci. 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

Úspěšné kroky k prodeji

zpracováním osobních údajů